Privacy Policy

Privacy een goede zaak!
Toppersinkostuums.nl© gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Toppersinkostuums.nl© verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via "Mijn Account". Toppersinkostuums.nl© verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derde, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.